8h30 ngày 27/10//2017 tại hội trường tiểu học thị trấn Phù Mỹ tập huấn cổng thông tin điện tử